18 May 2017

Outré House บ้านสวยแนวดิ่งในกรุงเดลีใช้วัสดุท้องถิ่นลดต้นทุนก่อสร้าง

แม้ว่าบ้านจะเป็นสิ่งสำคัญในระกับ 1 ในปัจจัย 4 ก็ตาม แต่บ้านกลับมีราคาสูงขึ้นทุกวัน วิธีแก้ไขปัญหาเรื่องคุณภาพที่อยู่อาศัยเราอาจลองมองมาที่ตัวอย่างจากกรุงเดลี อินเดีย เมืองที่มีความหนาแน่นมากอีกแห่งของโลก การแก้ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยร่วมสมัยมีความหลากหลายน่าสนใจ เช่นกับบ้านในแนวดิ่งหลังนี้

Outré House ออกแบบโดยสถาปนิกอินเดีย Anagram Architects ตั้งอยู่ในกรุงเดลี เป็นบ้านที่ตั้งอยู่ในที่ดินไม่ใหญ่ราว 3 งาน แต่พื้นที่ใช้สอยมีขนาด 1,672 ตารางเมตร สถาปนิกได้เลือกใช้อิฐทำมือที่หาได้ทั่วในอินเดีย ราคาถูก เพื่อช่วยในเรื่องการลดราคาค่าก่อสร้างมาประกอบเป็นวัสดุหลักตัวบ้านให้ดูมีโทนสีอบอุ่น เมื่อพื้นที่น้อยแต่ความต้องการใช้สอยมาก สถาปนิกแก้ปัญหาด้วยการออกแบบขึ้นไปในแนวดิ่งเป็นบ้านสูง  6 ชั้น พร้อมชั้นดาดฟ้า สำหรับอาคารในเมืองร้อนแบบอินเดีย การป้องกันที่เข้ามายังอาคารเป็นเรื่องสำคัญมาก สถาปนิกออกแบบให้ใช้แผงบังแดดไม้แนวตั้งรายรอบด้านนอกบ้าน พร้อมกับปลูกต้นไม้ช่วยกรองแสงทั้งที่เป็นแผงแนวตั้ง และปลูกเสริมในกระถางส่วนระเบียง ต้นไม้ที่เลือกมาปลูกก็เป็นไม้พื้นเมืองที่หาได้ทั่วไปอย่างพลูด่าง

เรื่องบ้านๆ ควรจะง่าย และบ้านๆ เหมือนชื่อ เพียงแค่รู้จักมองอะไรบ้านๆ รอบตัวเรานี้เอง

อ้างอิง: archdailyAnagram Architectsdesignboom

บันทึก

บันทึก

บันทึก

Source //

Tag //, ,

Xaroj Phrawong

สาโรช พระวงค์ / ‘ลูกโคราช หลานย่าโม โตที่ราบสูง’ /แรกเริ่มเรียนสถาปัตย์จากมหา'ลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน /จับรถมาหมอชิตเพื่อเรียนต่อปริญญาที่มหา'ลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี/ ทำงานเป็นสถาปนิกบริษัทได้นานปี /พบตัวเองมาเรียนต่อมหาบัณฑิตที่สถาปัตย์ มหา'ลัยศิลปากร /ปัจจุบันเป็น ‘อาจารย์แขก’ ของนักศึกษาคณะสถาปัตย์ มหา'ลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี/ปัจจุบันลาเรียนต่อ ณ Kyoto Institute of Technology เมืองเคียวโตะ /นอกจากทำงานอาจารย์และสถาปนิก ด้วยความหลงใหลในสวนอักษร จึงริเป็นนักเขียนให้กับนิตยสารและเว็บไซต์/